Նկարը առնուած է Կայարան Համալիրից

Դիրք

ԿԱՅԱՐԱՆ Համալիրը գտնւում է Երեւանի Կասկադի բլուրի բարձրագոյն դիրքում, «Հասկ» յուշարձանի և Գաֆէսճեան Հիմնարկութեան Թանգարանի մօտ.

Kayaran Residential Complex Location

Կայարան Համալիր Համատիրութիւն

HOA Login

Կայարան Համալիրը ունի սեփականատէր-անդամներից հիմնադրուած ու ֆինանսաւորուող համալիրի կառավարման մարմին, որ ունի իր ընտրուած վարչութիւնը ու հաստատուած կանոնադրութիւնը:

Համատիրութիւնը կառավարում է համալիրի տնտեսութիւնը, ներառեալ այգիները, լողաւազանները, միջոցարումների սրահը, մարզական-խաղասրահը, տանիքները, ընդհանուր ջերուցման համակարգը, ընդհանուր ելեկտրական համակարգը, վերելակները, տանիքները, ևայլն: